Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Prowadzenie punktu obsługi kasowej w Starostwie Powiatowym w Świeciu WZP.272.2.2.2021 2021-07-28 09:59 2021-07-29 14:54
2. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu WZP.272.2.1.2021 2021-05-21 12:47 2021-06-11 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne